Kylätupa -projekti

Suurta kylätaloa ei lähdetty edes tavoittelemaan, siksi nimeksi
päätettiin kylätupa. Suunnitelmat ja piirustukset laadittiin yhteistyönä, koska korkeisiin asiantuntijapalkkiohin ei ollut varaa. Varsin pelkistetyt kuvat ja muut asiakirjat kuulemisineen olivat kuitenkin riittävät silloiselle Nilsiän kaupungille. Rakennuslupa saatiin joulukuussa 2012.

Keskusteluja Kalakukko ry:n Leader-rahoitteisesta hankkeesta oli käyty, mutta rahoituksen varmuudesta ei ollut takeita. Silti aloitimme sahapuiden kaadot hanketta kannattavien maanomistajien metsistä. Puut sahattiin keväällä 2013. Näin saatiin pelkkahirret ja paljon muuta sahatavaraa.Kevättalvella
2014 alkoi halunaseuralaisten kova talkootyöponnistus perinnehirsikehikon pystytyksellä.

Syksyllä hanke oli katto päällä ja muuraustyöt tehty. Keittiöosan ja tuvan sisustustyöt olivat varsin hitaat ja työteliäät. Hankkeen avajaisia päästiin viettämään elokuussa 2015.

Halunaseuran talkootyötä hanke vaati yli 4000 tuntia. Kokonaiskustannukset olivat n.120.000€. Kuntarahoitusta ja omaa rahaa, osittain velkaa, tarvittiin molemmilta n.15.000€. Hankkeen liikkeelle lähtö Leader-kauden puolivälissä toi
omat haasteensa, silti ONNELLINEN LOPPUTULOS.

Kuvia kylätupa-projektista löydät tämän linkin kautta.