Kehittyvät kylät -projekti alkoi keväällä 2016 Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoimana. Tiedote projektista löytyy tästä linkistä.

Projektin tiimoilta syyskuussa 2016 kylätuvalla pidetyn työpajan yhteenveto löytyy tästä linkistä.

Ensimmäisenä tavoitteenamme työpajassa esille tulleista asioista on ratkaista kyläturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on nimetä kylälle "Kyläturvallisuus" ryhmä, jonka jäsenet ovat helposti saavutettavissa ja pystyvät auttamaan erilaisissa tarpeissa. Kyläturvallisuusteema on liitetty osaksi VAPEPA toimintaa ja koulutuksia on alettu järjestämään kylätuvalla vuoden 2018 aikana. Tarkoituksena on nimetä alueellinen VAPEPA ryhmä kunhan tarvittava määrä koulutuksia on saatu suoritettua.

Toisena asiana on suunnitella ja järjestää kylätuvalla palvelupäivä jossa kohderyhmänä ovat erityisesti ikäihmiset. Ensimmäiseksi palvelupäiväksi on sovittu 27.4.2017. Ensimmäisen palvelupäivän teemana on "Terveys ja hyvinvointi". Toinen palvelupäivä järjestetään 3.11.2017 teemalla "Kotona pärjääminen". Palvelupäivä tapahtumat jatkuvat kylätuvalla jatkoprojektina, joka kestää vuoteen 2020 asti. Palvelupäiviä pyritään järjestämään kahdeksan kappaletta vuodessa eri teemoilla.