Kehittyvät kylät -projekti alkoi keväällä 2016 Pohjois-Savon Kylät ry:n hallinnoimana. Tiedote projektista löytyy tästä linkistä.

Projektin tiimoilta syyskuussa 2016 kylätuvalla pidetyn työpajan yhteenveto löytyy tästä linkistä.

Ensimmäisenä tavoitteenamme työpajassa esille tulleista asioista on ratkaista kyläturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on nimetä kylälle "Kyläturvallisuus" ryhmä, jonka jäsenet ovat helposti saavutettavissa ja pystyvät auttamaan erilaisissa tarpeissa. Ryhmään kuuluville henkilöille järjestetään koulutusta kevään 2017 aikana ja tavoitteena on, että ryhmän yhteystiedot ja tarjottavat palvelut voitaisiin julkaista syksyllä 2017.

Toisena asiana on suunnitella ja järjestää kylätuvalla palvelupäivä jossa kohderyhmänä ovat erityisesti ikäihmiset. Ensimmäiseksi palvelupäiväksi on sovittu 27.4.2017. Ensimmäisen palvelupäivän teemana on "Terveys ja hyvinvointi". Toinen palvelupäivä järjestetään 3.11.2017 teemalla "Kotona pärjääminen". Päivien ohjelmista tiedotetaan tarkemmin lähempänä tapahtumia.

Kolmantena painopistealueena vuodelle 2017 on löytää nuoria kiinnostavaa kesätoimintaa. Käytännön toteutuksena tästä on esimerkiksi mopojen huoltoon liittyvä teemapäivä, jossa käytännössä huolletaan mopot kesäkuntoon. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä "Ota yhteyttä" lomakkeen kautta.